Glada utegrisar

2020: vi kommer tyvärr ej ha utegrisar i år. Vi siktar på sommargrisar 2021!