REKO-ring

Dalslands Struts är med i Reko-ringar i Dalsland, Trollhättan, Uddevalla, Göteborg, Vänersborg, Tanum, Stenungsund, Kungälv mf. Gå in på Facebook o sök på Reko-ring så hittar du säkert en ring nära dig! 

Vad är REKO? – Direkthandel av livsmedel mellan producent och konsument med en Reko-ring (Facebook-grupp) som verktyg.

Varor förhandsbeställs på Facebook ochdet blir regelbundet träffar för samordnad varuutlämning.Tack vare förhandsbeställningen blir det inget spill (matsvinn) för producenterna. Lätt för konsumenter att få tag på varor från många lokala ”bönder” samtidigt. 

Endast förhandsbeställning av produkter, inga varor för spontan köp på plats. Planen är varannan vecka, under sommarsäsongen.

Alla affärer görs mellan säljare och köpare. Reko-ringen, denna grupp, hjälper endast till med att kasta ut den som inte sköter sig.

Lite exempel på regler:

Konsument:

Var observant på hur säljaren tar betalt, ett köp är genomfört när säljaren bekräftar beställningen.

Den som beställer en vara, utan att hämta den är betalningsskyldig för varan. Ej uthämtad vara anses förverkad. Försök att lösa det i direkt kontakt.

Producent:

Alla andra sälj annonser kommer tas bort.

Varje producent är ansvarig att följa svenska regler och lagar. Endast produkter från egna djur, egna produkter.

Detta klipp från Finland förklarar en hel del hur det fungerar.

Har man frågor på själva reko kan man fråga det i kommentarerna.  Frågor till en speciell säljare frågar man under denne.

Vill ni veta mer om REKO eller vill gå med i någon av de lokala ringarna, gå in på Facebook o sök upp dem!

De lokala närmaste vårt område här är Reko-ring Trollhättan, Reko-ring Uddevalla, Reko-ring Vänersborg, Reko-ring Dalsland och Reko Göteborg. Vissa har dragit igång vissa är under uppbyggnad.

Ta chansen att handla mat direkt från din lokala bonde!